در کلاسهای حضوری اولویت با دارندگان لب تاپ شخصی میباشد

پر کردن گزینه های * دار الزامیست

نام خانوادگی * تاریخ تولد * وضعیت تاهل *

نشانی *

مدرک تحصیلی *
نام محل تحصیل هدف از شرکت در دوره* فایل پیوست